Veri Merkezi

​​​​​Back Office Hizmetleri

Müşteriler tarafından iletilen şikâyet ve taleplerin araştırılması ve müşteri dönüş süreçleri yönetilerek gereksinimleri çözüme kavuşturmada en kritik sürecin yönetilmesidir.

  • Seviye-1
  • Seviye -2
  • Seviye -3

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı

İş süreçlerinde, verimlilik artışı ve maliyetlerin azalmasına yönelik sistematik entegre çözümleri, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda uyarlamak üzere verilen süreç ve teknolojik danışmanlık hizmetidir.

Siber Güvenlik Operasyon (CSOC) Danışmanlığı

Güvenlik birimlerinin düzenli olarak izleme yapabilmesi, ağdaki ve sistemlerdeki güvenlik olaylarından sorgular yaparak saldırıları ve ihlalleri tespit edebilmesi ve ihlaller gerçekleştiğinde hızlıca gereken adımların atılabilmesi sağlayacak yapının ulusal ve uluslararası standartlar ile teknoloji, insan kaynağı ve kullanılacak süreçler göz önünde bulundurularak dizayn edilme hizmetidir.

ICT Network Dizayn Danışmanlığı

Müşterinin mevcut ağ yapısı analiz edilerek, güncel ve gelecekteki ağ gereksinimleri saptanır ve en uygun olan network strateji ve dizayn çözümleri tasarlanır.

IT Havacılık Sistemleri Danışmanlığı

Greenfield ve Brownfield havalimanı projelerinde, anahtar teslim çözüm sunulması ve kesintisiz operasyon sağlanması amacıyla, Havacılık Bilişim Sistemleri'nde, analiz ve tasarımdan başlayarak sistemlerin destek ve bakımına kadar geniş bir hizmet portföyünde danışmanlık sunulur.

MSI Danışmanlığı (Sistem Entegrasyonu)

Müşterinin iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek çözümünün üretilmesine, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetleridir.

Datacenter Dizayn Danışmanlığı

Müşteri ihtiyaçlarının analiz edilerek, teknoloji, sürdürülebilirlik ve güvenlik gereksinimleri ile uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak, veri merkezinin inşaat, elektrik, mekanik ve bilişim ihtiyaçlarının tasarlanması, planlanması, kurulması, devreye alınması, destek ve yönetim konularında danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

IT Proje Yönetimi Danışmanlığı

Proje yönetim metodolojileri kullanılarak, yapının müşterilere sağlayacağı kazanımları, büyüme hızını, hatasız ve tekrarsız iş yapılmasını, ölçülebilir bilgi akışı ile kontrollü proje yönetilmesini, en önemlisi kişiye değil sisteme bağlı iş akışı sağlanabilmesi amaçlarıyla verilen danışmanlık hizmetidir.

IT Value Engineering Danışmanlığı

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, iş süreçlerinin çekirdeğinden başlayarak, kaliteyi artırmak, her türlü kaynağın boşa kullanılmasını engellemek, sürekli iyileştirme kültürünün oluşturulmasında yardımcı olmak ve maliyet tasarrufu sağlanması amaçlarıyla verilen danışmanlık hizmetidir.

IT Kalite Kontrol ve Risk Yönetimi Danışmanlığı

Müşterinin yönetim kurulları ve yönetim kademeleri ile birlikte çalışarak, en iyi uygulamaları baz alan, iç denetim ve kurumsal risk yönetimi çözümleri sağlanması hizmetidir.

IT Test ve Devreye Alma Danışmanlığı
Müşterinin IT donanım ve yazılım ürünlerinin saha testleri ve çalışır duruma getirilmesi amacıyla verilen danışmanlık hizmetidir.

IT ORAT Danışmanlığı

ORAT danışmanlığı ile bir havalimanı projesinin yapım süreci ve inşasının tamamlanması ve operasyona alınması aşamalarına odaklanılır ve projenin zamanında başlatılabilmesi için gerekli teknik bilgi ve mesleki uzmanlık sağlanır.

Ortak Karar Alma Sistemi (A-CDM) Danışmanlığı

Sahip olunan teknik bilgi ve beceri ile A-CDM ilke ve spesifik prosedürlerinin işletilmesi, devreye alma sırasında karşılaşılabilecek sorunlara nasıl tepki verileceğinin öngörülmesi, "nasıl yapılır" üzerine bilgi aktarımı yapılması amaçlarıyla verilen danışmalık hizmetleridir.